Rioleringswerkzaamheden

Hemelwater drainage- & buffer systeem

Regenwater loopt nog vaak via de regenpijp van de woning en garage naar de riolering. Dit kan er bij flinke buien voor zorgen dat het rioolstelsel overbelast raakt en wateroverlast veroorzaakt.  De regenpijp wordt dan aangesloten op een (ondergrondse) infiltratievoorziening zodat schoon regenwater ter plekke de bodem in kan zakken.

overige rioleringswerkzaamheden.

 

het plaatsen van erfscheidingsputten.

het leggen van pvc riool.

het afvoeren van gresbuizen.